Consumenteninformatie Menocool

2011/00766 - Stichting reclame code : uitspraken zoeken
https://www.reclamecode.nl/webuitspraak.asp?ID=62059&acCode

Geachte cliente,

De uitspraak van www.reclamecode.nl tegen www.menocool.nl is bedoeld om een concurrerend bedrijf een plezier te doen.
Wij van Menocool zien e.e.a. als laakbaar gedrag; het is tenslotte digitale stalking met als opzet de goede naam van ons bedrijf permanent te beschadigen.
Dit in ruil voor sponsorgelden van een groot bedrijf, dat met Menocool concurrerende producten produceert, met fantastische verhalen over afslanken in combinatie met het verhelpen van overgangsverschijnselen.
Uiteraard zien ze Menocool als lastpost, omdat hun eigen claims waarschijnlijk gebaseerd zijn op uw verlangens maar niet op de reele mogelijkheden, d.w.z. je valt geen gram af en je zweet gewoon verder - uiteraard met garantie tot op de stoep.
Er is maar een zekerheid in dit gebeuren, en dat is, dat als Menocool net zo waardeloos zou zijn, dan hadden deze partijen nooit de moeite genomen om te proberen ons uit de markt te treiteren.
Last but not least: www.reclamecode.nl is geen Rijksinstituut maar een zelf in het leven geroepen club die afhankelijk is van sponsoren om financieel te kunnen voortbestaan.
Dat dit een vreemde situatie is die partijdigheid in de hand werkt is niet uit te sluiten.
Tot slot: het moge duidelijk zijn dat deze onzinnige toestand ons inmiddels wel degelijk enorme schade heeft berokkend. Welke consument denkt ten slotte aan het bestaan van dergelijke wan toestanden ?
En dat uitsluitend om jou van ons product af te houden.

Met vriendelijke groetjes, jouw Menocool team.